University Information System – UIS

University Information System – UIS

University-informational-system-UISUniversity Information System je softversko rešenje kreirano od strane Educational system integratora čiji je primarni cilj unapređenje u organizaciji i poslovanju svih visoko obrazovnih ustanova.

UIS je dostupan na svim operativnim sistemima, a njegovo korišćenje prilagođeno je svima koji poseduju osnovo poznavanje računara.

 

Educational system integrator je ovim softverom omogućio integrisanje svih značajnijih aktivnosti vezanih za studente, nastavu i ostale poslovne procese u edukativnim ustanovama. Sve značajne aktivnosti i poslovni procesi u okviru jedne edukativne ustanove integrisani su u okviru UIS softvera.

Studentske službe imaju pristup svim informacijama na jednom mestu što u značajnoj meri skraćuje obim posla zaposlenih.

Studentima su dostupne sve važne informacije koje im mogu olakšati proces edukacije. Uz to obezbeđen im je dodatni komfor prilikom raznih aktivnosti kao što su: prijava ispita, predaja seminarskih radova, učestovavanje na kolokvijumima i ispitima, uvid u (ne)ispunjene obaveze, i još mnogo toga.

Educational system integrator na ovaj način je uštede dragocene vreme svih koji učestvuju u radu jedne obrazovne ustanove. Zahvaljujući UIS-u nastavnici eletronskim putem unose nastavni plan, dnevnik nastave, pripremaju, dodeljuju i ocenjuju seminarske radove, kolokvijume i ispite.

Osnovne opcije koje nudi University Information System:

  • Unos osnovnih podataka o studentu u sistem koji će kasnije biti korišćeni.
  • Detaljno organizovanje prijemnih ispita, kolokvijuma i drugih ispita.
  • Vođenje evidencije o predmetima i kursevima koji se organizuju u ustanovi.
  • Evidentiranje kolokvijuma, ispita, izdatih diploma, i slično.
  • Čuvanje svih izvešataja, prijava i potvrda na jednom mesto.
  • Evidentiranje svih izvršenih i planiranih transakcija, i unos parametara u sistem.
  • Pregled finansijskih izveštaja.
  • Evidentiranje svih neophodnih podataka o zaposlenima.