Case Studies

Case studies

Brojne obrazovne ustanove odlučile su da unaprede celokupan proces obrazovanja i prihvate mnoga rešenja koje nudi Educational System Integrator, kako bi svojim polaznicima obezbedila priliku za školovanje po najvišim standaridma.

Zahvaljujući tehnološkim rešenjima Educational System Integratora učenicima i studentima omogućena je edukacija na drugačiji, jednostavniji i zabavniji način.

Obrazovne ustanove koje su prihvatile proizvode Educational System Integratora, izdvajaju se po modernoj edukaciji što ih svrstava rame uz rame sa najpriznatijim školama, univerzittima i akademijama na svetu.

Softverska rešenja, mobilne aplikacije i najsavremeniju opremu iz široke palete ponuda Educational System Integratora, prihvatile su sledeće ustanove.

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  University Information System – UIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  Professional development App
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  University Information System – UIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  Professional development App
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  University Information System – UIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  University App
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  University Information System – UIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  University App
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  High school information system – HSIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  High school App
  iOS & Android App for Edu
  Google Apps for Edu
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  University Information System – UIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  Professional development App
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  High school information system – HSIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  High school App
  iOS & Android App for Edu
  Google Apps for Edu
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  High school information system – HSIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  High school App
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  High school information system – HSIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  High school App
  iOS & Android App for Edu
  Google Apps for Edu
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream

 1. Prihvaćena rešenja Educational system integratora:

  Software educational solutions:
  E – learning system
  Testing and Learning System – TLS
  High school information system – HSIS
  Human Resources Information System – HRIS
  Library Software – LS
  Mobile Apps:
  Mala matura App
  iOS & Android App for Edu
  Google Apps for Edu
  Special educational equipment:
  Chromebook
  iPad
  Interaktivna tabla
  Interaktivni sto
  Amazon echo
  Virtual reality uređaj
  Projektori
  Apple računari
  Studio sa kamerama
  Led osvetljenje
  Live stream