Human Resources Information System – HRIS

Human Resources Information System – HRIS

Human-resources-informational-system_HRISEducational system integrator kreirao je softver koji kompanijama bilo kojih delatnosti, pruža kompletno rešenje za upravljanje ljudskim resursima.

HRIS je osmišljen tako da pokrije sve sadašnje i buduće zahteve korisnika. Softver je prilagođen velikom broju korisnika u okviru jedne kompanije, i može funkcionisati na svim operativnim sistemima.

 

Human Resources Information System kompanijama omogućava:

 • Bolju interakciju unutar kompanije.
 • Uspešniju komunikaciju na svim nivoima.
 • Smanjene troškove u radu sa informacijama i kontrolom zaposleni.
 • Jednostavnost u administraciji podataka o zaposlenima.
 • Vođenje evidencije prisustva na radnom mestu.
 • Evidentiranje privremenih izlazaka iz firme
 • Planiranje odmora.
 • Praćenje bolovanja.
 • Praćenje obuka i ocenjivanje zaposlenih.
 • Ažuriranje biografija.
 • Testiranje i obuka kadrova.
 • Evidencija promena statusa zaposlenih.
 • Selekcija kadrova.
 • Zaduživanje i razduživanje osnovnih sredstava.
 • Upravljanje voznim parkom organizacije.