Testing and Learning System – TLS

Testing and Learning System – TLS

Testing-and-learning-System-TLSEducational system integrator pokrenuo je jedinstveno softversko rešenje za proveru znanja. TLS se može koristiti kao samostalno softversko rešenje ili kao dopuna E – Learning platformi.

Edukativne ustanove primenjuju TLS za potrebe testiranja putem računara, izvođenja klasifikacionih i drugih ispita, kolokvijuma, kao i periodičnih provera znanja polaznika. Pored toga ovaj softver se koristi za obuku i testiranje zaposlenih u poslovnom okruženju.

Rezultati testiranja putem TLS platforme se automatski obrađuju i beleže u jedinstvenu bazu.

Testing and Learning System korisnicima omogućava:

  • Kreiranje testova, pitanja i ponuđenih odgovora.
  • Kompletno podešavanje uslova pod kojima će se obavljati testiranja.
  • Izradu specijalnih testova po zahtevu korisnika.
  • Odabir postojećih rešenja iz naše baze gotovih testova.

TLS je napravljen tako da se jedan test može koristiti bezbroj puta. Mešanjem pitanja i odgovora, kao i njihovim podešavanjem onemogućuje se prilika za prepisivanje i lažiranje testova.