E – Learning system

E – Learning system

Distance-learning-system-DLSEducational system integrator plasirao je softver za učenje na daljinu, koji se zasniva na korišćenju savremene ICT tehnolgoije u svim elementima edukacije.

Osnovna ideja E – Learning platforme je online učenje, koje korisnicima putem interneta omogućava pristup nastavnom materijalu, i pruža im priliku da ostvare interakciju sa predavačima, i drugim učesnicima ovog softverskog rešenja.

 

Kome je namenjen E – Learning system?

E – Learning system je namenjena svim obrazovnim ustanovama, i organizacijama koje sprovode različite obuke kadrova. Platforma za online učenje omogućava distribuciju i akumulaciju znanja, čime se ruše prostorne i vremenske barijere, koje odlikuju tradicionalan način učenja.

Korsinici E – Learning systema sami biraju u kom vremenskom periodu će slušati predavanja, i kojom dinamikom će prelaziti gradivo. Educational system integrator je u potpunosti prilagodio platformu za online učenje svim različitim grupama korisnika, od autora kurseva, instruktora, do administrativnog osoblja i učenika odnosno studenata.

Svim edukativnim ustanovama pruža se mogućnost održavanja kurseva različitih vrsta: kursevi računara, stranih jezika, tematski seminari, poslovni kursevi, predmeti iz tradicionalnog školstva (matematika, fizika, istorija…). Pored toga, E – Learning system omogućava kompletno upravljanje kursevima na internetu kao i ostvarivanje dvosmerne komunikacije i razmene podataka.

Prednosti koje nudi E – Learning system

Za polaznike:

- Mogućnost konstantnog učenja,
- Samostalno organizovanje vremena za učenje,
- Mogućnost izbora usko specijalizovanih kurseva,
- Učenje sa bilo kog mesta
- Smanjenje troškova za boravak u mestu gde se održavaju studije,
- Mogućnost zaposlenja i rada za vreme studiranja,
- Prevazilaženje odsustva sa tradicionalne nastave zbog bolesti ili drugih problema.

Za obrazovne ustanove:

- Izlazak obrazovnih ustanova van nacionalnih granica,
- Ušteda prostornih kapaciteta,
- Isticanje po kvalitetu nastave i organizaciji u odnosu na druge edukativne ustanove,
- Jednostavnost korišćenja,
- Praćenje najsavremenijih trendova,
- Povezivanje svih korisnika platforme,
- Čuvanje nastavnog materijala i svih korisnih informacija na jednom mestu.

Funkcionalnost polazničkog dela E – Learning systema

  • Svi polaznici pristupaju platformi za online učenje putem logovanja sa jedinstvenog korisničkog naloga, nakon čega su im dostupni samo podaci koji su vezani za njihov profil.
  • Nakon pristupa E – Learning platformi korisnicima su dostupne sve informacije koje im mogu olakšati proces edukacije i održavanje komunikacije sa predavačima. Glavni meni podeljen je na stavke: servis za korisnike, podrška učenju, dokumenta, i kontakt informacije.
  • U okviru servisa za korisnike, nalaze se sledeći linkovi; dodeljeni kursevi, Istekli kursevi, lični karton, lične poruke, preostale obaveze, chat, pregled vesti, beleške, finansije (online servis), dnevnik učenja, uspeh, statistika, online servis, centar za karijeru.
  • Polaznicima je omogućeno da se dopisuju sa ostalim korisnicima, ili predavačima kako bi zakazali online konsultacije putem chata. Pored toga dostupni su im i svi podaci vezani za kurseve koje pohađaju, kao i podsetnik za neispunjene obaveze.
  • Korisnici E – Learning platforme u kategoriji podrška učenika imaju uvid u svoje ocene, i testove koje su polagali, uz to imaju mogućnost da daju sugestije profesorima.
  • Kategorija „kontakt informacije” u glavnom meniju polaznicima obezbeđuje pristup tehničkoj podršci, koja će im rešiti sve eventualne nedoumice oko upotrebe platforme za online učenje.