High school App

High school App

High-school-APP

Jedinstvena mobilna aplikacija za srednjoškolce omogućava učenicima da održavaju interakciju sa profesorima, preuzimaju nastavni sadržaj, rešavaju testove, i još mnogo toga.

Savremena gimnazija i Srednja škola za informacione tehnologije ITHS su prve škole u regionu koje su prihvatile proizvod Educational System integratora kako bi svojim učenicima približili jednostavniji i zanimljiviji način obrazovanja.

High school App je dostupna na svim mobilnim uređajima koji imaju Android ili iOS operativni sistem. Ova aplikacija pruža srednjoškolcima mogućnost da komuniciraju sa ostalim učenicima i predavačima.

Pored toga srednjoškolci u svakom trenutku mogu da preuzmu nastavne materijale vrlo lako. Ukoliko učenik nije u mogućnosti da prisustvuje nastavi, već nakon časa može da dobije sve potrebne informacije o pređenom gradivu i tako uvek bude u toku.

Zahvaljujući ovoj aplikaciji srednjoškolci mogu da četuju sa svojim profesorima u svakom trenutku, rešavaju razne testove i gledaju interesantne video materijale. Uz to učenici imaju priliku da prate razna predavanja i seminare, što im omogućava da usvajaju znanja znatno lakše i brže.

Aplikaciju možete preuzeti ovde.