Recruitment Management System – RMS

Pregled (namena)

RMS je originalno rešenje LINK group kompanije koje omogućava samostalno i efikasno upravljanje procesom selekcije novih kadrova. Ovaj softver je idealan za  primenu u agencijama za zapošljavanje koje žele da povećaju svoju efikasnost, ali i u kompanijama koje samostalno obavljaju poslove selekcije kandidata.

Karakteristike (opcije)

Ulaskom u RMS softver, administratoru sistema se u zaglavlju strane otvara mogućnost pretrage po sledećim kategorijama:

 • Novi kandidat – Pruža mogućnost registrovanja kandidata pri čemu svaki novi kandidat dobija jedinstveni evidencioni broj. Na ovaj način popunjava se obrazac koji je osnov evidencije, izrade biografije i prezentacije na sajtu.
 • Novi poslodavac – Pruža mogućnost evidentiranja poslodavaca, njihovih zahteva kao i uslova koje nude.
 • Pregled svih e-mail adresa – Baza kontakata sa svim e-mail adresama evidentiranih kandidata.
 • Registrovanje i pregled svih kandidata i poslodavaca – Omogućava pregled, izmenu podataka u obrascu, brisanje obrasca i upisivanje komentara za svakog kandidata ili poslodavca.
 • Registrovani poslodavci iz preduzeća.
 • Registrovani kandidati sa Interneta.
 • Slanje poruka na e-mail adrese – Omogućava da određenu poruku uputite svim kandidatima, pojedinim grupama kandidata (u odnosu na pol, godine, obrazovanje…).
 • Pretraga po kriterijumu – Odabirom željenog kriterijuma (ime i prezime, datum evidentiranja, stepen obrazovanja, godine starosti, pol) izlistavaju se svi kandidati koji zadovoljavaju navedeni kriterijum.
 • Definisanje područja rada – Opcija omogućava pretragu kandidata po željenim područjima rada, odnosno delatnostima. Iz već postojeće liste područja rada pojedine delatnosti mogu biti dodavana ili brisana, u zavisnosti od potrebe korisnika.

Tehnički zahtevi za sistem

RMS softver je razvijan u PHP tehnologiji, sa MySQL bazom. Portal je funkcionalan u sledećim browser – ima : Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

Zašto kupiti?

Osnovne karakteristike softvera omogućavaju kandidatima da:

 • apliciraju na konkurse preko internet portala,
 • popunjavaju potrebne formulare i formiraju svoj CV,
 • dobiju pristup sistemu sa mogućnošću izmene i ažuriranja ličnih podataka.
 • kompaniije koje regrutuju i traže nove kadrove imaju stalan uvid u rastuću bazu kandidata, sa mogućnošću pretraživanja po različitim kriterijumima kako bi došli do najboljeg kandidata.

Kako da kupite?

Kontaktirajte nas!
mail:sales@link-soft.com
tel: +381.11.2280.451

Demo

Kontaktirajte nas radi dogovora.