dlsDistance Learning System – DLS

Koja je namena DLS sistema?

LINK Distance Learning System (DLS) – sistem za učenje na daljinu je zasnovan na korišćenju savremene ICT tehnologije u gotovo svim elementima procesa učenja.

Učenje u mreži računara preko interneta, odnosno intraneta, predstavlja osnovnu ideju ovog sistema. Internet, odn. intranet se koriste za ostvarivanje uslova za interakciju korisnika sa sadržajem, predavačima (autorima) i ostalim učesnicima u Distance Learning modelu učenja.

Sistem je generalno namenjen obrazovnim ustanovama i svim organizacijama koje sprovode obuke kadrova, bez razlike.

 

Koje su karakteristike (opcije) DLS sistema?

Softverska platforma za učenje na daljinu sastoji se iz dva dela koji su u međusobnoj vezi. Jedan deo platforme je namenjen polaznicima, a drugi predavačima i administratorima sistema.

 • Polaznički deo platforme za učenje na daljinu. Detaljnije
 • Administratorski deo platforme za učenje na daljinu. Detaljnije
 • Dodela nivoa pristipa sistemu, horizontalno i vertikalno – Mogućnost dodeljivanja različitih nivoa pristupa za korisnike koji se loguju u DLS, mogućnost dodeljivanja pristupa stavkama u meniju za svaki nivo pristupa, ali i eksplicitno za svakog korisnika. Kombinacijom ovih funkcionalnosti za nivoe pristupa sistemu ostvaruje se kompletna kontrola u administriranju sadržaja i uvidu u podatke.
 • Postoji mogućnost naknadne integracije sa drugim informacionim sistemima.
 • Postoji mogućnost izrade dodatnih funkcionalnosti po zahtevu klijenta.
 • Pregled sistema i podsistema.

 

Neophodni tehnički zahtevi za sistem

DLS softver je razvijan u PHP tehnologiji, sa MySQL bazom. Portal je funkcionalan u sledećim browser-ima: Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

Zašto kupiti DLS?

 • Distance Learning System (DLS) uvodi koncept e-learning-a u obrazovne ustanove i sve ustanove koje organizuju obuku kadrova. DLS omogućava distribuciju i akumulaciju znanja putem interneta ili intraneta – čime se ruše prostorne i vremenske barijere, karakteristične za tradicionalan način obuke i treninga. Pojedinci koji prisustupaju sistemu uče samostalno, bilo kada i bilo gde, dinamikom koja njima lično odgovara.
 • Sistem u potpunosti zadovoljava potrebe različitih grupa korisnika: autora kurseva, instruktora, administrativnog osoblja i polaznika kurseva (studenata ili zaposlenih). DLS je izuzetno fleksibilan sistem i omogućava kreiranje kurseva i tematskih seminara za najrazličitije potrebe.
 • Osnovne prednosti DLS-a sa stanovišta edukativne ustanove su: izlazak obrazovnih ustanova van nacionalnih granica, ušteda prostornih kapaciteta, diferencijacija u odnosu na druge edukativne ustanove, jednostavnost korišćenja, praćenje trenda razvijenih zemalja, kao i uloga povezivanja ljudi, znanja i informacija.

 • Osnovne prednosti DLS-a sa stanovišta studenata su: omogućava stalno učenje, samoorganizovanje vremena za učenje,  određivanje vlastitog tempa, planiranje vremena i sposobnost za analizu i sintezu sadržaja koji se uči, mogućnost izbora usko specijalizovanih kurseva, mesto učenja se može birati, smanjenje troškova stanarine i ostalih troškova vezanih za boravak u mestu gde se održavaju studije, mogućnost zaposlenja i rada za vreme studiranja, prevazilaženje odsustva sa tradicionalne nastave zbog bolesti ili drugih problema itd.

 • Ovo softversko rešenje zadovoljava sve buduće očekivane potrebe održavanja DL kurseva različitih vrsta: kursevi računara, stranih jezika, tematski seminari, poslovni kursevi, predmeti iz tradicionalnog školstva (matematika, fizika, istorija…).
 • LINK DLS omogućava kompletno upravljanje kursevima na internetu kao i ostvarivanje dvosmerne komunikacije i razmene podataka.

Kako da kupite?

Kontaktirajte nas!

e-mail: office@link-soft.com

tel: +381 (11) 7856 100

tel: +381 (11) 7856 140

Kontaktirajte nas radi dogovora i više informacija.